Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica
Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Sten Hellström
141 86 STOCKHOLM

Org. Nr: 857500-9694

Vid frågor rörande ansökningar eller stiftelsens verksamhet kontakta

Sten Hellström

Vid tekniska frågor eller annan support, kontakta 

support@acta.bohlin.se