Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica ledigförklarar forsknings- och resestipendier för 2024

Forskningsstipendium söks som en Individuell ansökan. En (1) till tre (3) månader kan beviljas för forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering inför ansökan om docentur, liksom för uppstart av avhandlingsarbete.
Handledare och doktorand/er som söker för samma projekt kan erhålla sammanlagt max 4 månader.
Den som vid ansökningstillfället är docent kan ej söka dessa stipendiemedel.

Resestipendierna avser huvudsakligen auskultationsbesök vid ÖNH-kliniker i Europa eller Nordamerika, men även övriga kontinenter kan komma ifråga. Målsättningen är att ny kunskap inom den kliniska ÖNH-verksamheten skall kunna ”hämtas hem”. Resestipendier för deltagande i kongress/konferens beviljas ej liksom resa i anslutning till post doc-vistelse.

Sökande av Acta-stipendier skall vara medlem av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi,
Huvud- och Halskirurgi.

Ansökningshandlingar hittar du i menyn ovan.

I anslutning till de uppgifter som skall besvaras förekommer förklaringar som kan ses när man håller
muspekaren på cirkel-symbolen med ett i.
GDPR (dataskyddsförordningen): Registrering av personuppgifter kommer att ske.
Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras
ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.
Observera att:

  • Ansökningsdatum gäller för nivån av ersättning för Fo-månader. Dvs om någon efter inlämnande av
    ansökan disputerar eller uppnår docentur, gäller status då ansökan inlämnades.
  • Reseansökningar till ort för PostDoc beaktas inte, då det inte kan betraktas som studiebesök. Likaså
    beaktas inte ansökan som gäller konferensresa.
  • Ansökningar från sökanden som redan uppnått docentur kommer inte att behandlas.

Viktigt att notera!

Ansökningstiden för stipendier gällande år 2024 har gått ut. Välkommen att söka igen nästa år!

Välkomna med era ansökningar!
Sten Hellström
Ordf, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica