Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica utannonserar forskningstipendier för 2020!

Avseende Forskningstid kan en Individuell ansökan göras och 1 – 3 månadsstipendier kan beviljas för forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering inför ansökan om docentur liksom för uppstart av avhandlingsarbete.

Resestipendierna avser huvudsakligen auskultationsbesök vid ÖNH-kliniker i Europa eller Nordamerika, men även övriga kontinenter kan komma ifråga. Målsättningen är att ny kunskap inom den kliniska ÖNH-verksamheten skall kunna ”hämtas hem”. Resestipendier för deltagande i kongress/konferens beviljas ej.

 

Ansökningstiden för stipendier pågår fram till och med sista oktober. Välkommen med din ansökan!

Sten Hellström

Ordf, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica